Buďte vítáni v diskusním oddíle "O událostech"!

Toto fórum slouží pro výměnu informací, postřehů a názorů na různé společenské události ze světa rukodělné vazby knih a knih vůbec. Jde o výstavy, setkání, semináře, soutěže, zahraniční akce, atd. Na rozdíl od Knihařského blogu, na tomto místě je možné volně diskutovat.

Pro tuto činnost musíte být v horní liště přihlášeni. Pokud nemáte u nás ještě účet, zaregistrujte se.

1

Podoba Trienále umělecké knižní vazby

Marek Staša
24.01.18 16:11 3 264 zobrazení

Vážení,

v tištěném Občasníku 1/2017 proběhla diskuse o podobě TUKV do budoucna. Vyvolal ji dopis vedoucího poroty Jana Hybnera. Otevíráme zde možnost veřejné diskuse.


2

Eliška Čabalová

--Eliška Čabalová--
Společenstvo českých knihařů, z.s.
https://knihari.cz
1021
| 0 0 0
Ostrava - Mariánské Hory
--Eliška Čabalová--

Vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu

Eliška Čabalová
22.03.18 21:59

Jan Hybner měl dobrý úmysl, že chtěl soutěž rozšířit i o produkci malonákladových a velkonákladových knižních vazeb a do soutěže zahrnout vše, co s knihou nějakým způsobem souvisí. Čímž by ovšem soutěž nabobtnala. Současně bychom také suplovali např. soutěž Nejkrásnější kniha roku a myslím si, že bychom do poroty nesehnali dostatečně fundované lidi a pokud ano, byli by to lidé, zabývající se designem knihy a šmahem by české knihaře vymazali, což by mohlo být kontraproduktivní a trienále by pak postrádalo svůj inspirační a výchovný smysl směrem ke zdokonalení vymírajícího řemesla. U většiny knihařů je problémem úroveň grafického návrhu a bohužel i úroveň technického řešení vazby. Tudíž kriterium kvalitní nadstandardní vazby, ne běžné produkce, by měla být předmětem soutěže tak, jak bývá zvykem u soutěží mezinárodních, jež sdružují profesní skupiny lidí, kteří se vazbou knih zabývají.
Soutěže pro studenty prakticky neexistují a s odchodem doc. Blanky Růžičkové do důchodu a zmizením mezinárodní soutěže Fenomén kniha vznikl prázdný prostor.  Kategorie D - autorská kniha  Grafiky roku byla letos konečně po několikaleté pauze opět vzkříšena. Trienále UKV nemůže tyto soutěže suplovat, je to jiný obor.
Hromada cen na trienále je podle mne zbytečná a soutěž rozmělňuje. Navrhovala bych pouze tři ceny:
1. Cena Jindřicha Svobody za vyjimečně kvalitní kolekci uměleckých knižních vazeb.
2. Cena Vítězslava Prágra za novátorský přínos v designu a konstrukci knihy
3. Cena Jiřího Hadlače za autorskou knihu, knižní objekt.

Kategorii studentů bych zrušila. Na Grafice roku nikdy nebyli hodnoceni studenti a profesionálové zvlášť. Ono vždy potěší, když vás student překoná a je lepší. Nicméně pro studenty bych zrušila poplatek za účast, který v mnohých případech talentované mladé lidi diskvalifikuje už jen proto, že peníze nevydělávají a mají co dělat aby se na studiích uživili.


Vaše odpověď


0
Jan Hybner
24.01.18 16:27

Vážení přátelé, kolegové knihaři,
během zasedání poroty XV. trienále umělecké knižní vazby v Plzni jsem měl možnost zblízka nahlédnout do systému hodnocení soutěže. Ve vztahu ke Společenstvu českých knihařů jsem pouze externista, umělecké knižní vazbě nevěnuji, přesto si Vás dovolím seznámit s některými poznatky a návrhy, které by mohly vést k aktualizaci soutěže.

V současné době jsou knižní vazby hodnoceny podle těchto kritérií:
1. vysoce kvalitní vazba, nejlépe odpovídající obsahu knihy (Cena Jána Vrtílka)
2. esteticky a řemeslně výjimečná knižní vazba (Cena Ladislava Hodného I)
3. kvalitní design knihy (Cena Karla Dudeška)
4. nej autorská kniha/objekt (Cena Jiřího Hadlače)
5. výjimečně kvalitní soubor prací (Cena Jindřicha Svobody)
6. nej studentská práce (Cena SČK)

Vždy jsem si představoval Společenstvo českých knihařů jako sdružení, které pod sebou zahrnuje všechny knihaře. Tedy nejenom ty, kteří se věnují umělecké knižní vazbě. Proto bych navrhoval, aby se soutěž, organizovaná Společenstvem, věnovala všem kategoriím, ve kterých se dá v oboru“ knižní vazba“ projevit výtvarný cit a technologická zručnost.

Pro uměleckou knižní vazbu by byla vyhrazena samostatná, jediná a všezahrnující cena. Do této kategorie by patřily práce, které vycházejí z knihařské tradice. Desky jsou potaženy ušlechtilými materiály, na nich je provedena výzdoba knihařskými zdobnými technikami. Technologické nároky jsou samozřejmostí.
Tato cena by mohla být nazvána podle největšího novodobého českého knihaře Jindřicha Svobody.

V kategorii Knižní vazba malonákladové knižní produkce by byla oceněna adjustace bibliofilských vydání. Za bibliofilii lze považovat knihu, která vyšla v nákladu do 200 ks. Při zpracování malého nákladu knih je možno knižní vazbě věnovat intenzivní péči. Na poli malonákladové knižní produkce vzniká mnoho invenčních nápadů, které by si zasloužily pozornost i ocenění.

V kategorii Knižní vazba velkonákladové knižní produkce by naopak byly oceněny knihy vznikající průmyslovou cestou. Myslím, že i v tomto oboru by se Společenstvo mělo angažovat. Ocenění za kvalitní knihařské strojní zpracování by mohlo přispívat ke zkvalitnění průmyslové produkce vazeb. Navíc, i v oblasti strojní výroby vznikají zajímavá knihařská řešení týkající se konstrukce, materiálů nebo způsobu vnější úpravy. Spolupráce s průmyslem by mohla Společenstvu prospět i ekonomicky.

Vedle kategorie „umělecká knižní vazba“ by měla existovat ještě jedna cena pro individuální práci s knižní vazbou, která by mohla být nazvána Experimentální knižní vazba. Sem by spadaly autorské projekty, konceptuální knižní objekty a další podobné výtvarné projevy na téma „kniha“.

A nakonec se přimlouvám také za cenu, která by mohla být označena jako Knižní vazba knihařské konfekce (jiný vhodný název mě zatím nenapadá). V této kategorii by byly hodnoceny výrobky firem, které se zabývají produkcí diářů, sešitů, notesů, kalendářů, záznamníků apod. Ocenění by mohlo vhodným způsobem usměrňovat výtvarnou a funkční hodnotu tohoto druhu knihařských výrobků.
Součástí Trienále by mohla být také prodejní výstava těchto produktů.

Dále bych také rád investoval energii do kategorie Knižní vazba studijní práce.

Ve všech kategoriích by byla udělována 1., 2. a 3. cena.

Jak vidíte, umělecká knižní vazba by byla rozšířením kategorií poněkud upozaděna (i když při systému 1. – 3. cena by laureátů individuálních vazeb zůstalo stejně). Není to z neúcty k odkazu pana Vrtílka, Hodného, Dudeška nebo Hadlače. Vrcholných výkonů umělecké knižní vazby si velice vážím a práci s tlačítky, linkami, obloučky a bordurami považuji za mimořádný projev knihařského umění (sám bych to asi nedokázal).
Změnu kategorií navrhuji, protože se domnívám, že výtvarnou hodnotu knižní vazby je možno hledat a nalézat i u výrobků zcela prostých a jednoduchých. Při hodnocení knihařské produkce bychom si měli všímat jak individuálních knižních artefaktů, tak i produktů běžné řemeslné výroby nebo výrobků vytvářených za pomoci stroje.
Systém hodnocení, který navrhuji, se zabývá všemi oblastmi knižní vazby a vychází vstříc celé knihařské obci.

Jan Hybner


Vaše odpověď

0

Marek Staša

--Marek Staša--
Společenstvo českých knihařů, z.s.
https://knihari.cz
3202
| 0 0 0
Bystřice, Česko
--Marek Staša--

Narozen 11.5.1967 v Hradci Králové, v knihařství  samouk, do r. 1996 pedagog, od r. 1992 knihařská živnost společně s manželkou Kateřinou

Vzdělání: gymnázium v Hradci Králové, magisterské studium - geofyzika na MFF UK v Praze 1990, doplňující pedagogické studium na PF UK, knihařsky vyučen u manželky, konzultace a workshopy (SČK, Marta Faimannová, Jan Perůtka, Jiří Fogl a další). V roce 2017 absolvoval tříměsíční pracovní stáž v zakázkovém knihařství v Londýně. Pracuje ve vlastní knihařské dílně s manželkou Kateřinou jako autorská dvojice.

V období 09/2017 - 09/2021 byl předsedou Společenstva českých knihařů

Výstavy a ocenění:


2001 X. trienále umělecké knižní vazby, Kroměříž
2004 XI. trienále umělecké knižní vazby, Brandýs nad Labem, cena Ladislava Hodného
2006 Veletrh Svět knihy, Soutěž Společnosti Sherlocka Holmese, Praha
2007 XII. trienále umělecké knižní vazby, Národní muzeum, Praha – cena Jána Vrtílka
2008 Soutěž UKV o cenu Jiřího Faltuse, Letohrad – 1. místo
2010 XIII. trienále UKV, Brandýs nad Labem
2012 „Máme na to papír aneb s kůží na trh“ - výstava s výtvarníkem B. Šírem, Praha
2013 XIV. trienále umělecké knižní vazby, Plzeň
2014 Ve dvou se to lépe váže,  Městská knihovna Loket
2019 XVI. trienále umělecké knižní vazby, Plzeň – cena Otto Blažka
pravidelná účast na společných výstavách SČK


Marek Staša
22.03.18 21:32

Připojuji na žádost Ivany Vyhnalové její reakci na dopis J. Hybnera, kterou mu zaslala v roce 2017 jako odpověď. I tento dopis byl publikován v Občasníku 1/2017. M. S.


Dobrý den, pane Hybnere,

  moc si vážím toho, že jste věnoval svůj čas trienále nejen jako porotce, ale že nad ním přemýšlíte, i když máte určitě jiné starosti.
 S odpovědí jsem si dala na čas. Nechtěla jsem být nezdvořilá, ale trochu zápasím s časem, ale také jsem si chtěla odpověď nechat trochu v hlavě „ uležet“.
Musím přiznat, že bezprostředně po přečtení jsem pokládala za absurdní, že by v rámci Trienále  UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY byly hodnoceny diáře, kalendáře, záznamníky…

Nad cenami jsme už několikrát v radě přemýšleli. Víme, že jednotlivé kategorie nejsou ideální a jak se i letos ukázalo, je velmi těžké vybrat jednu knihu třeba za kvalitní design nebo vybrat jednu esteticky a řemeslně vyjímečnou…Vymezení kategorií působí zastarale, ale vycházíme z tradice a i pojmenování cen má připomenout významné osobnosti.

Myslím si, že obsahem trienále umělecké knižní vazby, by měla být především umělecká vazba. Existují pouze studentské soutěže, které hodnotí různé experimentální vazby, různé knižní objekty, experimenty s papírem,… a tyto práce byly a jsou i pro trienále skvělým oživením.
Existují soutěže, které hodnotí knihu z hlediska typografie, ilustrací,…ale nemyslím si, že by do toho mělo „ fušovat“ SČK.
Je pravda, že i záznamníky, kalendáře, alba, kroniky … mohou být kvalitně, vtipně svázány, mohou obohacovat i uměleckou knižní vazbu a proto bych tuto kategorii úplně nevylučovala.Trienále by ale mělo zastřešovat hlavně tu uměleckou vazbu. Tradiční techniky pomalu mizí. Je to i tím, že jejich zvládnutí vyžaduje mnoho času a trpělivosti, ale jejich použití automaticky neznamená zastaralý design. Během anglické výstavy Prize Volumes, kterou jsem se kochala v Západočeském muzeu v Plzni před třemi roky, jsem si nedokázala představit práci poroty, která měla z takového množství vazeb vybrat tři nej. Vedle sebe soutěžily vazby s naprosto odlišnými přístupy, s využitím netradičních materiálů i ty, které experimentovaly se strukturou vazby. Přesto porota dokázala tři vazby vybrat.

Osobně bych zrušila jednotlivé ceny a udělovala tři hlavní ceny ze všech zaslaných vazeb ( bibliofilie, autorské knihy, tradiční …), protože jsem se díky anglickému vzoru přesvědčila, že to jde.
Byly by oceněny knihy, které svým designem, novátorstvím, řemeslným zpracováním atd.v dobrém vybočují. Dále by získalo ocenění pět knih ( letos knihy v užším výběru). Zvlášť by pak byly hodnoceny studentské práce a jak píšete „ knihařská konfekce“.

V současnosti organizuje trienále a chod Společenstva PĚT aktivních lidí v radě. Zajišťují program trienále, přednášející, prostory, sborník, účastníky obesílají…To vše dobrovolně, ve svém volném čase a upřímně, nemám představu, kolik by přibylo agendy, kolik lidí a institucí by se muselo obeslat, aby se takové rozšíření dalo zrealizovat. Jestli bychom vystačily se současnými prostorami… Nevím, kolik by se na výstavě sešlo zástupců s velkonákladovou produkcí, jak by se knihy hodnotily…
V současnosti má rada co dělat, aby zajistila každoroční semináře, vydávání Občasníku a pak nestíháme řešit věci, které už běží…
Přesto se snažíme neustále oslovovat osobnosti, které by mohly nějak pomoci v rozvoji knihařství a opravdu jsem moc ráda za vaši reakci. Jen málokdo je ochoten věnovat energii a čas…
Doufám, že se nám podaří vyvolat mezi členy konstruktivní diskuzi.
Hezký den, Ivana Vyhnalová


Vaše odpověď

Přidat komentář

Odběr zpráv o aktivitě

O tomto fóru

Výměna informací, dojmů, názorů a námětů ke konkrétním knihařským akcím Přečíst pravidla

Tato otázka

1 Odběratel(é)

Přehled

Vytvořeno 24.01.18 16:11
Zobrazeno: 3264 x
Upraveno: 22.03.18 22:04