XVII. TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY

23.09.2022 14:0023.10.2022 17:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

TUKV 2022 Plzeň

Soutěž má již téměř padesátiletou tradici a snahou organizátorů je pečovat o její prestiž. Soutěž vznikla jako společná výstava uměleckých knihařů roku 1973.

Vazby knih vytvořené v letech 2019-2022


VÝSTAVA:


Pravidla soutěže

 • Trienále umělecké knižní vazby je soutěžní výstava výtvarných rukodělných knižních vazeb s tradicí od roku 1973, která se koná jednou za tři roky a zahrnuje práce vzniklé v posledním mezidobí.

 • Pořadatelem XVII. Trienále umělecké knižní vazby (TUKV) je Společenstvo českých knihařů spolu se Západočeským muzeem v Plzni.

 • Cílem TUKV je propagace knižní vazby jako uměleckého řemesla, kultivace řemeslné a výtvarnéúrovně rukodělných knihařů, konfrontace tradičních i nových vazebních a dekorativních technologií a dovedností. Veřejná prezentace vazeb pomáhá širšímu společenskému povědomío této oblasti knižní kultury.

 • Soutěže se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizovaní knihaři z Čech i zahraničí, studenti i profesionálové. Podmínkou nutnou je osobní řemeslné autorství knižní vazby. Do soutěže jsou přijímány nejen práce „jedné ruky“, ale i vazby vzniklé ve spolupráci knihaře s výtvarníkem. Tato skutečnost musí být v průvodce povinně uvedena.

 • Do soutěže může každý jednotlivec přihlásit nejvýše čtyři vazby, které vznikly v období po minulém TUKV. Pokud soutěží autor poprvé, časová podmínka neplatí. Každá vazba musí být opatřena vhodným pouzdrem nebo kazetou, které jsou s knihou posuzovány jako jeden estetický celek. Nestačí nařezávaný karton. Vazbou v této soutěži je myšlena rukodělná řemeslná vazba nebo převazba knihy či autorská kniha nebo knižní objekt. Výtvarným návrhem vazby, řemeslným zpracováním a konstrukcí, použitými materiály a technikami výzdoby půjde o vazby vymykající se z běžné produkce. Ze soutěže jsou vyloučeny knižní bloky prázdného papíru, diáře a periodika. Maximální rozměr knihy je 450 x 350 x 100 mm, minimální 50 x 50 x 5 mm. Hmotnostní limit jedné knihy je 5 kg.

 • Pořadatel jmenuje porotu, která zhodnotí díla podle řemeslných, výtvarných a koncepčních hledisek. Povinností poroty je vyloučit z výstavy práce, u nichž se projeví základní řemeslné, technologické či výtvarné nedostatky. Porota udělí ceny autorům nejlepších uměleckých vazeb nebo kolekce a ocení novátorský přístup v designu nebo konstrukci knihy.Členové poroty nemohou být oceněni, a proto mohou vystavovat své práce jen mimo soutěž.

 • Každý účastník soutěže má právo na umístění v katalogu TUKV. Práce vyřazené porotou budou uvedeny v katalogu, ale nebudou vystaveny.Účastník dává souhlas s evidencí osobních údajů v rámci této soutěže a souhlasí s publikacífotografií a kontaktu v katalogu a na webu.

 • Výstava XVII. TUKV bude slavnostně zahájena vernisáží s vyhlášením výsledků soutěže v rámci programu XXV. semináře SČK dne 23. 9. ve 14 hodin v přednáškovém sále muzea v Plzni.

 • Registrace účastníků soutěže: Zde na webu on-line nebo jinou formou po telefonické dohodě. (Staša, tel. 608027354)

 • Termín pro zaslání knih je od 1. 5. do 30. 5. 2022. Nezbytné je dostatečně pevné balení, aby ochránilo vazby během přepravy a umožnilo vrácení knih poštou. Poškozené práce nebudou vystaveny. Pořadatel přebírá záruku za zaslaná díla od okamžiku jejich převzetí do zpětného odeslání poštou po ukončení výstavy.

 • Poplatek účastníka soutěže zahrnuje poštovné, náklady na výstavu, pojištění a příspěvek na výrobu katalogu. Je stanoven ve výši 500,- Kč pro členy SČK, 1000,- Kč pro nečleny SČK, 1500,- Kč pro zahraniční vystavovatele. Pro studenty je registrační poplatek snížen na 200,- Kč

 • Po skončení výstavy zašle pořadatel knihy zpět účastníkům nejpozději do konce roku 2022

 • Pokyny pro zaslání knih jsou na kartě registrace.

Výstava

 • V režii Západočeského muzea se uskuteční výstava XVII. trienále umělecké knižní vazby. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 23. 9. 2022 ve 14 hodin v přednáškovém sále muzea. V rámci vernisáže proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. Výstava vazeb potrvá po dobu 1 měsíce a bude ukončena 23. 10. 2022

 • K výstavě bude publikován tištěný katalog, zakoupit lze při návštěvě výstavy nebo v našem obchodě.

Odborný seminář

 • Společenstvo českých knihařů pořádá každoročně knihařský vzdělávací seminář. Letošní seminář se koná ve dnech 22. 9. - 24. 9. 2022 v prostorách ZČM a je tedy možné se zúčastnit obou událostí najednou. Informace, program a registrace na seminář jsou zde.