Program semináře SČK Uherský Brod 2023

Dokumenty

Program XXVI. semináře k tisku ma A4

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet odkaz

Permanentní odkaz pro sdílení na sociálních sítích.

Sdílet s přítelem

Prosím Přihlášení pro odeslání document emailem!

Vložit na Váš web

Nastavit první stránku na

2. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu XXVI. mezinárodní ho seminář e Společenstva českých knihařů s obota 23. 9. 2023 8.00 - prodej knihařského materiálu 9.00 - 11.00 Springback bookbinding , T . Schmi t z , soukromý knihař , Köln, Německo 11.00 - coffe break 11.10 - 11.30 - Knihvazačská škola v Uherském Hradišti , I . Mátlová, Slovácké muzeum Uh. Hradiště 11.30 polední přestávka 12.45 - 13:30 Fotoalb um , P . Lukasová , restaurátor, Moravský zemský archiv v Brně 13:30 - 14:15 Onion binding dle Benjamin Elbel (Cibulová vazba) , M . Benešová , restaurátor, Moravský zemský archiv v Brně 14:15 - 14:45 Bat wing box ( krabička netopýří křídla ) , M . Benešová, restaurátor, Moravský zemský archiv v Brně 15. 00 - V alná hromada SČK 16.00 - ukončení se mináře SČK

1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu XXVI. mezinárodní ho seminář e Společenstva českých knihařů Program XXVI. mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů 21. - 23. 9. 2023 Uherský Brod čtvrtek 21. 9. 2023 15.00 - registrace účastníků 17.00 - 17 . 2 0 A kvizice knihovny Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, bibliofilie, umělecké vazb y ( foto prezentace) - M. Ďurďová , knihovnice a kurátorka, Muzeum J. A. Komenského 17.20 - 18.00 Komentovaná prohlídka expozice Starožitnosti Uherskobrodska – M. Ďurďová p átek 22. 9. 2023 8.00 - registrace účastníků, zahájení prodeje knihařského materiálu ( prodej bude probíhat po celou dobu trvání semináře , registrace bude probíhat ve sloupovém sálu, prodejci budou své zboží prezentovat v prostorách „staré školy“) 9.00 - zahájení semináře, úvodní slovo 9. 15 - 9.45 Knihavazač Karel Dudešek, L. Stašová , student , Fakult a restaurování U niverzita Pa rdubice 9.50 - 10. 50 Autorská práva v umění, V . Košut , právník a divadelní produkční 10.50 - coffe break 11 . 10 - 11. 30 - Akvizice vazeb K arla Dudeška , Martina Vyšohlídová, DiS., BBus . Oddělení knižní kultur y, N árodní muzeum , kurátorka sbírky exlibris, bibliofilií a plakátů 11. 30 - 12. 00 Exlibris rodiny Helceletů, M . Šudomová, kurátorka, Památník písemnictví na Moravě 12. 00 - polední přestávka 14.00 - Vyhlášení výsledků Studentské knihvazačské soutěže a zahájení členské výstavy SČK a výstavy vazeb K. Dudeška 17.00 „Čaj o páté“ Osobní vzpomín ka Jaroslava Brabce na K. Dudeška (neformální moderovaná debata) 18.30 - Společenský večer , KD Pub ( Mariánské nám. 2187, Uherský Brod )

Zobrazení

  • 657 Celkem
  • 454 Na tomto webu
  • 203 Na jiných webech

Aktivity

  • 0 Sdíleno na soc. sítích
  • 0 Líbí se
  • 0 Nelíbí se
  • 0 Komentáře

Počet sdílení

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn