propozice SKvS 2023

Dokumenty

Propozice soutěže ke stažení a tisku

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet odkaz

Permanentní odkaz pro sdílení na sociálních sítích.

Sdílet s přítelem

Prosím Přihlášení pro odeslání document emailem!

Vložit na Váš web

Nastavit první stránku na

1. STUDENTSKÁ KNIHVAZAČSKÁ SOUTĚŽ 2023 Společenstvo českých knihařů vyhlašuje Studentskou knihvazačskou soutěž 2023 pro žáky a studenty škol se zaměřením na knihu a knihvazačství. Podmínky soutěže: • Účastnit soutěže se mohou studenti knihařského řemesla a blízkých oborů všech vzdělávacích stupňů. • Soutěž je rozdělená do dvou kategorií: I. Střední odborná učiliště a střední školy II. Vyšší odborné a vysoké školy Předm ětem tohoto ročníku soutěže je vazba knihy na zadaný titul: Komenský, Jan Amos: Janův Breviář, vydal: Nadace Pangea 2020. • Typ vazby není specifikován, pouze potahový materiál – bude se jednat o celopapírovou vazbu s možností vyztužení hlavic a rohů jiným materiálem. • Složky knihy budou zasl ány žákům po přihlášení a zaplacení přihlašovacího poplatku . • Vazba musí mít ochranné pouzdro. • P řihlašovací poplatek j e stanoven ý ve výši 200, - Kč/účastníka , který škola za všechny žáky hromadně poukáže na účet SČK. Tento poplatek je určen na režii spojenou s organizací a prezentací soutěže. Následně po provedení platby bude kontaktní osobě ve škole zaslán balíček s daným počtem výtisků knihy ve složkách (jeden soutěžící = jeden výt isk knihy ve složkách). • Hotové knihy s pouzdry budou doručeny k hodnocení s datem odeslání nejpozději 28. 7. 2023. • Porota zasedne v srpnu 2023. Bude složena z knihařů, členů SČK a zástupců Muzea J. A. Komenského z Uherského Brodu. • Při hodnocení vazby bude brán zřetel na technologicky správné a funkční provedení, čistotu a pečlivost zpracování daných materiálů. • Soutěžní knihy budou vystaveny během členské výstavy SČK v Muzeu J. A. Komenského v Uherské m Brod ě , vernisáž se koná v pátek 2 2 . 9. 2023. Po jejím skončení obdrží účastníci knihu zpět nejpozději do konce roku 2023. Oceněné knihy se stávají majetkem SČK. • V yhlášení výsledků proběhne v rámci vernisáže výstavy v Muzeu JAK v Uherském Brodě 21. 9. 2023. Všichni soutěžící jsou srdečně zváni. • Přihlášení žáci se svojí soutěžní vazbou automaticky získávají vstup na celý seminář zdarma. • Autoři vítězných vazeb získají kromě nového knižního bloku vázané knihy i řadu hodnotných věcných knihařských cen . • Informace o programu a organizaci semináře budou zveřejněny v průběhu března 2023 na www.knihari.cz • E - mailové přihlášení do 31.3. 20 23 provede škola za všechny zúčastněné žáky u Marie Benešové na adrese info@restaurovaniknih.cz • Přihláška obsahuje: příjmení a jméno žáka, obor, škola, učitel, e - mail, telefon. • Poplatek zašlete při přihlášení na účet SČK (č . účtu :19 - 8182980287/0100 ) , do zprávy pro příjemce uveďte název školy a heslo Studentská knihvazačská soutěž . V případě omezeného výstavního prostoru si organizátoři vyhrazují právo vystavit pouze výběr z každé z účastněné školy. Organizátoři si vyhrazují právo na úpravu podmínek soutěže. Poštovní adresa pro zaslání soutěžních knižních vazeb. Poslední možný termín doručení vazeb je 28. 7. 2023 . Muzeum Jana Amose Komenského k rukám Magdalény Ďurďové Přemysla Otakara II. 37 688 12 Uherský Brod

Zobrazení

 • 415 Celkem
 • 332 Na tomto webu
 • 83 Na jiných webech

Aktivity

 • 0 Sdíleno na soc. sítích
 • 0 Líbí se
 • 0 Nelíbí se
 • 0 Komentáře

Počet sdílení

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn

Vloženo z jiných webů 1

 • 1 www.knihari.cz