Seminář 2024 Dopis

Dokumenty / dokument k semináři

verze 24.6.2024 Ivan Kopáčik

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet odkaz

Permanentní odkaz pro sdílení na sociálních sítích.

Sdílet s přítelem

Prosím Přihlášení pro odeslání document emailem!

Vložit na Váš web

Nastavit první stránku na

2. Příkladový vzor vstupného poplatku pro školy, které nejsou členy SČK : pedagog + 3 a více studentů účas tnický poplatek základní za polovic (tedy 4x1000=4000, - kč) další pedagog za základní účastnický poplatek . Pokud nejste členy SČK nebo máte potíže s přihlášením on - line, přihlaste se písemně na seminář e - mailem u M. Benešové na adrese info@restaurovaniknih.cz r ovněž do 6. 9. 202 4 . Prodejci knihařských potřeb a sponzoři jsou vítáni. Prosím, zasílejte Vaše žádosti a nabídky na email: info@restaurovaniknih.cz . Bližší informace Vám budou poskytnuty. V den vernisáže výstavy Knižní vazba 202 4 v podvečer 4 . 10 .202 4 bude od 19 : 0 0 probíhat společenský večer na Fit Farmě v Pelhřimově ( Svatby a oslavy v Pelhřimově - Fit Farma (svatbypelhrimov.cz) ) . Účastníci si hradí poplatek za společenský večer předem zde on - line . Prosíme o z akoup ení vstupenk y na společenský večer předem, a to ve výši 4 5 0, - Kč, nejpozději do 6. 9. 202 4 . V rámci této ceny je zahrnuto pohoštění formou teplého a studeného rautu a úvodní přípitek. Budeme se těšit na naše společné setkání v říjnu v Pelhřimově Rada Společenstva českých knihařů.

1. Letos již po dvacáté sedmé se setkají čeští i zahraniční rukodělní knihaři na příjemném a zajímavém místě. Seminář proběhne v prostorách Muzea Vysočiny v Pelhřimově. Předložený program se snaží vyváženě předložit témata z oboru rukodělné knižní vazby a děj in knižní kultury. U zahraničních přednášejících se počítá s tlumočením přednášky. Účastníci semináře obdrží tištěný sborník přednášek. V rámci semináře proběhne zahájen í společn é výstava knihařů, členů Společenstva českých knihařů, Knižní vazba 202 4 . Na ní se představí aktuální díla českých rukodělných knihařů. Výstava bud e mít tištěný katalog, který dostanou všichni vystavující zdarma. Ostatní si jej budou moci zakoupit na místě. Upozornění: Pro účast na výstavě Knižní vazba 202 4 je uzávěrka 31 . 8. 202 4 . Do tohoto data pošlete své knihy opatřené vyplněnou průvodkou (ke stažení zde) , která bude fyzicky zaslaná s vazbou, na adresu: Pavla Lukasová Moravský zemský archiv v Brně Palachovo náměstí 723/1 Brno 625 00 Prosíme o vyplnění kontaktního telefonu pro převzetí balíčku 721 317 036. Pokud tam telefon nebude uveden, SČK nezaručuje převzetí balí ku s vazbami. Posílejte maximálně tři vazby, podmínkou přijetí vazeb je maximální rozměr vazby A4. Účast je letos zdarma a stačí poslat knihy, není žádná registrace. Registraci na seminář prosím proveďte on - line zde na webu nejpozději do 6. 9. 202 4 . Ubytování a stravu si účastníci zajišťují a hradí sami. Nabídka zde . Pro letošní seminář je stanov en základní účastnický poplatek 2 0 00, - Kč. Členové SČK mají ceny podle členského ceníku: 1 3 00, - člen SČK s plnou cenou, 7 00, - člen SČK se zvýhodněnou cenou (student, důchodce, žena na mateřské dovolené). Přednášející mají vstup na seminář zdarma (nutné provést online registraci) . V rámci podpory škol a studentů byla Společenstvem českých knihařů připravena nabídka pro školy a její studenty/žáky. Příkladový vzor vstupného poplatku pro školy, které jsou členy SČK : pedagog + 3 a více studentů – úča stnický poplatek pro členy za polovic (tedy 650 (pedagog) +550 (student) +550 (student) +550 (student) =2300, - kč) další pedagog za členský účastnický poplatek

Zobrazení

  • 78 Celkem
  • 50 Na tomto webu
  • 28 Na jiných webech

Aktivity

  • 0 Sdíleno na soc. sítích
  • 0 Líbí se
  • 0 Nelíbí se
  • 0 Komentáře

Počet sdílení

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn